WERKGROEPEN


Hier vind je een beetje uitleg over de verschillende werkgroepen die er zijn in De Springplank. 
Nieuwe mensen betekenen nieuwe ervaringen en nieuwe krachten. 
Nu is hét moment om in te stappen!  Laat jou stem horen en doe mee!
Inlichtingen bij Betty.

De nieuwe punten zijn in het rood gemarkeerd (april 2020)

De werkgroepen zijn:
1. ONDERWIJS
2. WERK OF EEN ZINVOLLE TIJDSBESTEDING
3. VOEDSELOVERSCHOTTEN VERSUS VOEDSELNOOD
4. SOCIALE GPS VAN SINT-NIKLAAS
5. SAMEN VEERKRACHTIG (NIEUW RAPPORT: scroll naar beneden onder punt 5)
6. PRATEN OVER GEVOELENS MET KINDEREN.
     Na het werken met de volwassenen probeerden we met de kinderen te werken. Gevoelens bespreekbaar maken door de ouders bij kinderen en jongeren. Lees hier het relaas (klik hier)
7. INVLOED VAN GEZONDHEIDSKOSTEN OP HET BUDGET
     Heel wat van onze gezinnen hebben problemen met hun gezondheid en deze kosten nemen een grote hap uit het budget.
Tegen mei 2020 plannen we een voorlopig verslag van onze ervaringen.

Details van de punten hierboven vindt u hieronder

1. Onderwijs:

Deze werkgroep bestaat sinds 2003.
Ouders komen elke eerste dinsdag samen om ervaringen uit te wisselen en info rond:
- de  hoge schoolkosten,
- de schoolkeuze,
- de inschrijving en de communicatie tussen de ouders en de school.

We zijn  lid van het Lokaal Overlegplatform waar we werken aan deze problematiek.
Eens per maand gaat een vertegenwoordiging naar het Netwerk tegen Armoede.

Ouders zijn schoolpartners. Ook ouders met armoedeervaring:
Klik hier voor Dossier 2009-2012      (pdf-file)
Ons kind ….. kind van de (school)rekening. kind Huidig werkthema

Klik hier voor eindverslag van de werkgroep

 

2. Werk of een zinvolle tijdsbesteding:

Maandelijks komen mensen in armoede samen om te praten over de problemen die ze ondervinden in hun zoektocht naar een job. Er is plaats voor ervaringen en verhalen, voor meer info, voor een bezoek …
Samen met collegaverenigingen van het Netwerk tegen Armoede zoeken we naar oplossingen en voorstellen om de situatie te verbeteren niet alleen in onze regio maar voor iedereen op zoek naar een job.


Duurzame tewerkstelling voor mensen in armoede
Dossier 2011              (klik hier voor de pdf-file)

Uitzendarbeid: een opstap voor mensen in armoede?
Dossier 2012-2013     (klik hier voor de pdf-file)

Vakbonden en hun dienstverlening, ook voor mensen in armoede?
Nota 2013                 (klik hier voor de pdf-file)  

3. Voedseloverschotten versus voedselnood:

Voorjaar 2013 was er in de media veel te doen rond voedseloverschotten en voedselverspilling. 
Vanuit de bezoekers van onze vereniging, mensen in armoede, zijn we daarom met dit thema gestart.
 ‘Hoe leg je aan je kinderen, die met honger van tafel komen, uit dat er in ons land zoveel voedsel weggegooid wordt?’
Het eerste resultaat van ons project is de piramide, een kunstwerk van 2m breedte op 3m hoogte en met 4 zijden, elke zijde met een eigen inhoud. Deze werd op 17 oktober 2013 voorgesteld aan het publiek. 

piramide

De bedoeling van het project is in de regio van Sint-Niklaas een beweging in te zetten.
In 2014 stelden we onze piramide tentoon op verschillende manifestaties en gingen in gesprek enerzijds om de voedseloverschotten in de regio te beperken of nuttig te gebruiken. En anderzijds de voedselnood die er ook in onze regio is onder de aandacht te brengen.
 We geven nog altijd aan heel wat gezinnen voedselondersteuning maar onder protest!
 Eigenlijk zou iedereen voldoende inkomen moeten hebben om gewoon te kunnen winkelen.
De werkgroepleden werkten informatie uit en leerden andere bezoekers van De Springplank om op een gezonde, duurzame manier met voedsel om te gaan.

Klik hier voor de powerpoint presentatie (einddossier) voedseloverschotten

4. Sociale GPS voor Sint-Niklaas:

September 2014 na onze studiedag rond ‘participatie van kwetsbare mensen binnen de vereniging’ was er één ding duidelijk: er is in onze stad een nood aan concrete, duidelijke informatie waar mensen in een kwetsbare situatie terecht kunnen. Tot dit besluit kwamen onze bezoekers  van de vereniging maar ook de aanwezige professionelen werkzaam in diverse domeinen. De weg vinden om aan je rechten te geraken is een belangrijke vereiste voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Onze droom was geboren een zakboekje met een oplijsting van eerstelijnsdiensten binnen Sint-Niklaas voor hen die het moeilijk hebben. De werkgroep is deze uitdaging aangegaan maar niet alleen, verschillende Polsslagpartners stapten mee in ons project en toen ook stadsbestuur en OCMW bereid waren hun schouders mee onder dit initiatief te steken ging het snel.
Het einddossier "Sociale GPS voor Sint-Niklaas" is af. Klik hier voor de pdf versie.

Oktober 2015 (weliswaar bijna de laatste dag) zijn we blij het budgetboekje ‘Veel doen in Sint-Niklaas met weinig geld’ te kunnen voorstellen. Een lijvig bewijs dat er in onze stad heel wat initiatieven zijn om mensen met weinig geld te ondersteunen en te begeleiden. Of het nu gaat over voeding, wonen, werk, ontmoeting en zoveel meer altijd zijn er in onze stad mogelijkheden. 

Klik hier voor de budgetgids

5. Samen veerkrachtig:

Nieuwe themawerking vanaf september 2015, samen willen we het taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken. Maandelijks komen we samen om te werken aan onze draagkracht gesteund door allerlei partners. 

Klik hier voor het dossier "SAMEN VEERKRACHTIG 2015 - 2017"

 

Adres

 

Openingsuren: zie home

Welzijnsschakel De Springplank

Kleine Heimelinkstraat 17
9100 Sint- Niklaas
tel. 03 777 05 34